donderdag 22 oktober 2009

"Landschappelijk kunstproject" op bouwkavel AkzoNobel


                   Het toekomstige AkzoNobel-hoofdkantoor, een ontwerp van GROUP A

De bouwrijp gemaakte kavel voor het toekomstige hoofdkantoor van AkzoNobel aan de Beethovenstraat tegenover het WTC, nu nog een geliefde plek om de hond uit te laten, krijgt een tijdelijke bestemming. AkzoNobel, ING Real Estate Development en Zuidas Amsterdam denken aan een "landschappelijk kunstproject", zo laat Willemijn Gribnau van Zuidas Amsterdam weten. "De bedoeling is om de tijdelijke herinrichting zo snel mogelijk te realiseren. De buurt zal hierover worden ingelicht."
De start van de nieuwbouw voor het AkzoNobel-hoofdkantoor is vanwege de economische crisis uitgesteld tot medio 2011. Er wordt dan begonnen met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. De oplevering is gepland voor 1 juli 2014.

vrijdag 16 oktober 2009

Het geheugen van een huis

Een bezoekster van dit blog bedankte mij onlangs voor een van mijn historische stukjes. Het kwam haar als binnenhuisarchitecte van pas bij de herinrichting van een huis hier in de buurt. Ze vertelde dat onverklaarbare depressies of vreemd gedrag van kinderen soms terug te voeren zijn op gebeurtenissen die zich vroeger in die huizen hebben afgespeeld. Als wetenschapsjournalist heb ik moeite met dergelijke denkbeelden. Het is voor bewoners van de Beethovenbuurt niet te hopen dat vroegere bewoners werkelijk nog in hun huizen rondspoken. Daarvoor hebben zich hier in de oorlogsjaren te veel hartverscheurende geschiedenissen afgespeeld. Met het reconstrueren daarvan schep ik mijn eigen fantomen, realiseer ik me nu ik onderzoek doe naar de Duits-Joodse familie Katz, die in mijn eigen huis heeft gewoond.
Wilhelm en Ida Katz kwamen in 1934 naar Amsterdam, nadat Wilhelm na de machtsovername van Hitler was ontslagen als directeur van de Leipziger Verein-Barmenia, de grootste ziektekostenverzekeraar in Duitsland. Wilhelm had het geluk dat er ook in Amsterdam initiatieven waren voor het opzetten van een ziektekostenverzekering en werd directeur van de VZVZ (VoorZorg voor Ziekte), de eerste particuliere ziektekostenverzekeraar in Nederland.
De familie ging wonen in de Beethovenstraat en hun zoon Paul ging naar het Vossius, waar hij in 1940 zijn eindexamen gymnasium-bèta haalde. Hij wilde scheikunde gaan studeren, maar daar kwam het niet van na de inval van de Duitsers. Paul had een anderhalf jaar jongere zus, Ruth. In de zomer van 1940 gingen Paul en Ruth uit kamperen met hun vrienden en vriendinnen. Voor Paul zou het de laatste zomervakantie worden.

De VZVZ begon zich eind 1940 uit voorzorg te 'ariseren'. Wilhelm Katz trad af als directeur, verkocht zijn aandelen en bleef in dienst als technisch adviseur. Het gezin verhuisde begin 1941 naar een kleinere woning op Stadionweg 55-II. De bezetter stelde bij de VZVZ een Verwalter (bewindvoerder) aan, die op 1 juli 1942 al het Joodse personeel ontsloeg. Het viel in het niet bij de mokerslag die het gezin van Katz toen al had getroffen. Hun zoon Paul, die bij zijn vader op kantoor was gaan werken, was op 11 juni 1941 door de Duitsers weggevoerd uit het ouderlijk huis. Er werden die dag in totaal 300 Joden gearresteerd, als represaille voor een aanslag op een door de Duitsers bewoonde villa aan de Bernard Zweerskade 18. Deze aanslag was volgens de nazi's het werk van Duits-Joodse emigranten in Amsterdam-Zuid, die zich steeds "Duitsvijandiger" zouden gedragen. Paul werd overgebracht naar het SD-kantoor in de Euterpestraat en vandaar naar een kamp in Schoorl. Anderhalve week later werd hij gedeporteerd naar concentratiekamp Mauthausen. Daar werd hij op 18 juli 1941 vermoord, pas 19 jaar oud.

Wilhelm en Ida Katz slaagden erin een onderduikadres te vinden voor hun dochter Ruth, maar belandden zelf in kamp Westerbork. Toen ze daar te horen kregen dat ook Ruth was opgepakt en omgekomen in een concentratiekamp, maakten ze op 6 juli 1943 een einde aan hun leven. Het bericht over Ruths dood was onjuist, zij heeft de oorlog overleefd.

Wilhelm en Ida Katz zijn in Westerbork gecremeerd. Hun as is bewaard gebleven en na de oorlog bijgezet op een urnenveld op de Joodse begraafplaats in Diemen, waar meer in Westerbork overleden Joden zijn begraven. Dat is waarschijnlijk gebeurd op initiatief van hun dochter Ruth, die na de oorlog een claim indiende voor vergoeding van waardevolle voorwerpen die haar ouders hadden moeten inleveren bij de roofbank Lippmann-Rosenthal. Of zij nog leeft weet ik niet, ze zou nu 86 zijn.

Om te achterhalen of de graven van Wilhelm en Ida Katz nog onderhouden worden, heb ik een bezoek gebracht aan de Joodse begraafplaats in Diemen. Het was een lugubere ervaring, omdat vrijwel alle zerken donkergrijs zijn uitgeslagen, met alleen hier en daar een bloemetje. Deze doden zijn extra verlaten bij gebrek aan overlevenden om hun herinnering levend te houden. Ook de graven van Wilhelm en Ida Katz liggen er troosteloos bij. Ik was de enige bezoeker in het uur dat ik daar heb rondgedwaald. De familie Katz blijft door mijn hoofd spoken.

(Bronnen: Mauthausen. Een gedenkboek van Henny Dominicus; joodsmonument.nl)

dinsdag 13 oktober 2009

Vissen in de Beethovenstraat


Er hangen steeds meer bordjes 'Te Koop' aan de gevels in de Beethovenstraat. Vandaag was er keus uit negentien appartementen op Funda.nl. Beethovenstraat 192-I (met parkeerplaats) staat het langst te koop, al 13 maanden. Wie telt er ook 448.000 euro neer voor 145 m2 treurige jarenvijftigbouw? Onduidelijk is of dit werkelijk het langst te koop staande appartement is, want makelaars hebben diverse appartementen die nu weer op Funda.nl staan een tijdje van de markt gehaald en opnieuw aangeboden. De buurman heeft in arren moede maar een huurder gezocht voor zijn onverkoopbare beleggingspand.
Er is intussen ook een makelaarskantoor verdwenen uit de straat. In de etalage van Regio Holland op nr. 178 hangen geen foto's van huizen meer, maar afbeeldingen van enorme vissen. Is deze makelaar bij gebrek aan kijkers voor zijn panden soms aan het hengelen geslagen om zich door de lege dagen heen te slaan? Dat blijkt niet zo te zijn. Het is historisch materiaal van de nieuwe huurder, de Amsterdamse Hengelsport Vereniging, die dit weekend de overstap maakt vanuit het huidige kantoor aan de Nicolaas Witsenstraat. Regio Holland blijkt zich te hebben teruggetrokken uit de Amsterdamse woningmarkt en richt zich weer op de regio Alkmaar. Op de vraag of dat met de crisis te maken heeft, komt vanuit Alkmaar geen antwoord.

donderdag 8 oktober 2009

Boek over pension 'Beethovenstraat 16' verschijnt niet


Literair agent Paul Sebes berichtte dit jaar op zijn website over een succesvolle transactie onder de kop "Unieke familiegeschiedenis Beethovenstraat 16 in recordtijd verkocht aan Sijthoff". Hij had binnen drie dagen een manuscript van de 29-jarige debutante Sarah Schmidt gesleten aan Sijthoff-uitgever Marga de Boer, met een hoog voorschot van naar verluidt 15.000 euro. "Ik ben blij en trots dat we Sarah Schmidt zullen uitgeven", liet De Boer weten aan Sebes.
De globale inhoud van dit persoonlijke non-fictieboek: een verslag van het leven in en om het pension op Beethovenstraat 16 vóór, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal wordt beschreven vanuit Puk, het enige kind van de NSB-gezinde pensionhouders Maria en Gerardus Schmidt (de overgrootouders van Sarah Schmidt). "Terwijl Puk aan zijn lot wordt overgelaten in het pension, pakken zijn ouders alles aan wat ze kunnen, gedreven door de hoop op een beter bestaan. Want als hun kansen zo snel in hun nadeel kunnen worden beslecht, zoals in 1929 gebeurde tijdens de beurskrach, waarom zou het omgekeerde dan ook niet mogelijk zijn? Met deze prairiementaliteit storten zij zich van het ene in het andere tot mislukken gedoemde avontuur", zo vatte Sebes het boek samen, dat naar verwachting al begin 2010 in de boekhandel zou liggen.
Sebes' compagnon Willerm Bisseling meldt mij nu echter dat Beethovenstraat 16 "door omstandigheden" niet meer zal verschijnen. Dat klinkt ernstig, maar het blijkt mee te vallen. Schmidt, die een opleiding volgde aan de Schrijversvakschool, legt mij uit dat ze is vastgelopen bij het schrijven. "Ik vond het verhaal te negatief en begon me af te vragen welke boodschap ik eigenlijk had aan de lezer. Daarom heb ik de uitgever laten weten dat ik van het contract af wilde en het voorschot zal terugbetalen." Schmidt sluit niet uit dat ze ooit nog eens verder gaat met het manuscript, maar wil alles nu even laten bezinken.

zondag 4 oktober 2009

De mysterieuze verbouwing van het brughuisje


Het brughuisje over het Zuideramstelkanaal (Beethovenstraat 170) gaat er steeds troostelozer uitzien. De vensters zijn dichtgetimmerd en graffitispuiters leven zich uit op planken en muren. De verwaarlozing is begonnen nadat huurder Willem van 't Hof eind 2008 zijn tabakswinkeltje/kiosk staakte, na een overval eerder dat jaar. Van 't Hof deed goodwill en voorraad van de hand aan nieuwe huurder Oscar Stradmann, die het huisje terug wil brengen in de staat van 1935, toen brug en huisje zijn aangelegd.
In het krantje van stadsdeel Zuideramstel zijn al diverse aanvragen voor bouwvergunningen verschenen, maar deze worden tot nu toe steeds afgewezen. De welstandscommissie ging augustus jl niet akkoord met het laatste plan om in de gevel op waterniveau een dubbele deur aan te brengen. Welke bedoeling Stradmann daarmee had en welke zaken hij wil gaan doen vanuit het brughuisje, is onduidelijk. Standplaats Beethovenstraat zou het hem graag vragen, maar hij blijkt vooralsnog onvindbaar. Oud-huurder Van 't Hof, die nog wat zaken met Stradmann moet afwikkelen, zegt al maanden te wachten op een reactie op brieven aan Stradmanns postbus.
Als de nieuwe huurder zijn plannen niet doorzet, zou het stadsdeel eens moeten nadenken over creatievere bestemmingen voor het huisje. Brug 417 is immers de poort tot het Zuidasgebied dat de komende jaren verder tot ontwikkeling komt. Bureau Zuidas zou zich kunnen ontfermen over het monument en dat kunnen ombouwen tot een grote kijkdoos, waarin voorbijgangers en voorbijvarende bootjes via multimediale presentaties de laatste ontwikkelingen op de Zuidas kunnen volgen. Ook zou het geen gek idee zijn om een prijsvraag onder architecten en/of kunstenaars uit te schrijven om oplossingen te bedenken voor het doodse stuk Beethovenstraat dat in de jaren vijftig is gebouwd. Als  dat niet tot leven wordt gewekt zullen het historische stuk van de Beethovenstraat en het Zuidasdeel nooit een organische eenheid worden.