zondag 31 januari 2010

Beethovenstraat decor roman David Pefko


En weer is er een roman waarin de Beethovenstraat het decor vormt. Na Tramhalte Beethovenstraat (Grete Weil, 1963), Red ons, Maria Montanelli (Herman Koch, 1989) en Blauwe maandagen (Arnon Grunberg, 1994) is de straat nu plaats van handeling in David Pefko's debuutroman Levi Andreas.
De straatnaam wordt weliswaar nergens genoemd, maar de auteur bevestigt zelf desgevraagd dat de Beethovenstraat model heeft gestaan bij zijn beschrijving van de omgeving van de stomerij die een belangrijke rol speelt in zijn boek.
Hoofdpersonen zijn de gesjeesde psychologiestudente Rosa, die na de zelfmoord van haar moeder in een stomerij is gaan werken, en de leugenachtige Levi Andreas. Rosa gaat op zoek naar Levi als zij een briefje van hem vindt in de borstzak van een overhemd dat hij wil laten strijken. Ze verlaat Amsterdam, reist Levi achterna via Brussel en New York en belandt uiteindelijk in Zuid-Amerika. Het boek is in diverse kranten welwillend gerecenseerd, maar werd in Het Parool afgebrand door buurtbewoner Arie Storm. De teneur van de kritiek (Storm uitgezonderd): veelbelovend debuut, maar het tweede deel is nogal langdradig (wat ik kan beamen).
Een Beethovenstraat-klassieker zal het boek niet worden: daarvoor bevat het te weinig straatrumoer.

vrijdag 22 januari 2010

Blackspot Beethovenstraat/Stadionweg nog steeds gevaarlijkDe Werkgroep Blackspots Amsterdam stelde in 2004 vast dat het kruispunt Beethovenstraat/Stadionweg tot de onveiligste van de stad behoorde. Tussen 2001 en 2003 vonden er negen verkeersongevallen met letsel plaats. In 2005 volgden diverse maatregelen om het kruispunt veiliger te maken, onder meer een nieuwe afstelling van de stoplichten. Weggebruikers constateerden al snel dat het kruispunt er niet op vooruit was gegaan. De stoplichten stonden geregeld voor álle verkeersstromen op rood, waardoor ongeduldige voetgangers en fietsers soms toch maar even snel overstaken, net op het moment dat de autostroom weer op gang kwam. Ouderen hadden moeite met oversteken omdat hun licht veel te snel weer op rood sprong, terwijl ze niet meer konden uitwijken naar een vluchtheuvel die was verwijderd om meer ruimte voor de afslaande bus te creëren.
De laatste ongevalsstatistieken bewijzen wat bewoners allang wisten: het kruispunt is helemaal niet veiliger geworden. Tussen 2006 en 2008 zijn er opnieuw negen ongevallen met letsel geweest.
De Werkgroep Blackspots Amsterdam gaat nu samen met het stadsdeel bekijken hoe de verkeersveiligheid wél kan worden verbeterd.

woensdag 20 januari 2010

Een incident van niks
De Nationale Ombudsman heeft zich het afgelopen jaar niet alleen gebogen over de klacht van Beethovenstraatlogé Edwin de Roy van Zuydewijn, maar ook over een incident dat op 2 april 2008 plaatsvond op het kruispunt Stadionweg/Beethovenstraat. Die dag kreeg een vrouw die met haar dochter en hond op de fiets door het rode licht was gereden een bekeuring. De agent bleek niet gevoelig voor haar verweer dat ze het rood alleen maar had genegeerd om door te steken over het aangrenzende zebrapad, waar het wel groen was. De vrouw legitimeerde zich met haar rijbewijs, maar omdat daar alleen haar adres in stond wilde de agent ook haar postcode weten. De vrouw, geïrriteerd door de in haar ogen onterechte bekeuring, weigerde deze te geven. De agent ging op zijn strepen staan en liet een busje komen om de vrouw te laten afvoeren naar het bureau. De vrouw noemde toen toch maar haar postcode, naar eigen zeggen omdat de agent had gedreigd dat kind en hond niet mee mochten naar het bureau (wat de agent later ontkende).
Zij was zo verontwaardigd over haar behandeling dat ze een klacht indiende bij de klachtencommissie van de politie. Toen deze klacht ongegrond werd verklaard richtte ze zich tot de Nationale Ombudsman. Deze oordeelde eind vorig jaar dat het op zichzelf redelijk was de vrouw om haar postcode te vragen, maar dat de politie zo professioneel had moeten zijn om deze kwestie niet te laten escaleren. Dreigen met afvoeren naar het bureau was een veel te zwaar middel, zo essentieel was die postcode nu ook weer niet.
Met het horen van alle betrokkenen, het bestuderen van relevante wetsteksten en het schrijven van het rapport moeten vele honderden manuren gemoeid zijn geweest.
Uit het rapport blijkt dat de politie die dag controleerde op door rood rijden omdat er relatief veel verkeersongevallen gebeuren op het kruispunt Stadionweg/Beethovenstraat, het is een van de blackspots in de stad.

donderdag 14 januari 2010

Plan: studentenwoningen op braakliggende grond bij BeethovenstraatDe Partij van de Arbeid wil duizend containerwoningen voor studenten plaatsen op terreinen op de Zuidas die door de crisis voorlopig braak zullen blijven liggen. Naast deze tijdelijke huisvesting zou er ook horeca moeten komen ter bevordering van de levendigheid van het gebied. Gedacht wordt onder meer aan de kavels Gershwin en Ravel aan weerszijden van de verlengde Beethovenstraat, die nu deels in gebruik zijn als parkeerterreinen. Buurtbewoners bespraken het plan gisteren met de initiatiefnemers, onder wie de PvdA-politici Marijn van Ballegooijen (stadsdeel Zuideramstel) en Michiel Mulder (gemeenteraad). Hun enthousiasme bleek niet groot.
Amsterdam heeft al op diverse plaatsen ervaring opgedaan met containerwoningen voor studenten, bijvoorbeeld aan de Wenckebachweg en in de Houthavens.

Edgar Vos overleden
Modekoning Edgar Vos, eigenaar van een kledingboutique op Beethovenstraat 57, is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval tijdens zijn vakantie in Ford Lauderdale (VS). Zijn lijfspreuk was: "De persoonlijkheid van de vrouw staat nummer een, dan pas komt  de jurk." Erica Terpstra was vaste klant bij Vos.
"Als ik zie wat er de laatste tijd internationaal gezien als 'mode' wordt gelanceerd, dan krijg ik de kriebels. Onflatteus, ongemakkelijk, vaak belachVos 'de imperfecten' door middel van zijn kleding perfect te doen schijnen."


zondag 10 januari 2010

Dodenwandeling door de Beethovenstraat


Vandaag heb ik een digitale tocht gemaakt door de Beethovenstraat van 1 februari 1941. Dat kan via de website joodsmonument.nl, waarop vrijwel alle Joden staan geregistreerd die de oorlog niet hebben overleefd.
Mijn wandeling begon bij Beethovenstraat 3A-I hoog. Daar woonde het gezin van weduwe De Groot-Logger. Dochter Rozette, op 2 september 1917 geboren in Amsterdam, werd op 11 juni 1943 vermoord in de gaskamers van Sobibor. Haar moeder en een broer of zus overleefden de oorlog, aldus de summiere gegevens op joodsmonument.nl. Hun buren waren Salomon en Marianne Kinsbergen op 3B-I, die op nr 5 een stoffenzaak hadden. Op de beletage woonde hun dochter Judith, die pianiste was. Zij overleden alledrie in Bergen-Belsen.
De reeks huisnummers met Joodse bewoners is enorm. Volgens joodsmonument.nl woonden er 300 Joden in de straat, van wie er 254 de oorlog niet overleefden: enkelen pleegden zelfmoord, een paar stierven een natuurlijke dood in Westerbork; het merendeel werd vermoord in de kampen. De helft van de Beethovenstraatjoden had de Nederlandse nationaliteit; de andere helft bestond merendeels uit Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Bijvoorbeeld de Duitse koopman Naphtali Jacobson die met zijn vrouw Berta en hun kinderen Bernhard, Ernst, Sara en Dina voor de oorlog uit Hamburg naar Nederland was gevlucht en onderdak vond op Beethovenstraat 111. Naphtali kon zijn gezin door ziekte niet meer onderhouden en kreeg financiële steun van kennissen. Ouders en kinderen werden in augustus 1942 in Auschwitz vergast. Bij hun vroegere woning in Hamburg op Rappstrasse 2 is bovenstaande gevelsteen aangebracht (bron: joodsmonument.nl).
Een gevelstenenproject ter herdenking van de Joodse slachtoffers van de nazi's zou de Beethovenstraat veranderen in een monument met een lengte van honderden meters.