woensdag 2 december 2009

Veilig fietsen: auto naar trambaan
Dubbelparkeerders veroorzaken elke dag gevaarlijke situaties in het winkelgedeelte van de Beethovenstraat. De politie handhaaft niet of nauwelijks in de ochtend- of avondspits, het tijdstip waarop grote stromen fietsers richting stad en Buitenveldert rijden. De motoragent die op deze uren in de buurt surveilleert, houdt bij voorkeur de wacht achter een boom in een zijstraat om verdachte scooterjeugd of fietsers zonder licht aan te houden.
Het stadsdeel wil de veiligheid in het winkeldeel nu verbeteren door een herinrichting. "Ons plan is om vrije fietspaden aan te leggen aansluitend bij de huidige brede trottoirs, met tussen de bomen ruimte voor prullenbakken en fietsenrekken en dergelijke", zegt Gert-Jan Stroucken van de Afdeling Projecten Openbare Ruimte. Of dit plan ook gerealiseerd gaat worden is nog niet zeker door bezwaren van het GVB en de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV).  Stroucken: "Omdat naast de fietspaden parkeerstroken moeten komen is er onvoldoende plek over voor een vrij liggende trambaan én autostroken. Dat betekent dat de auto's voortaan over de trambaan zullen moeten rijden. Het GVB en de IVV zijn bang dat de doorstroming van de tram daardoor in gevaar komt. Wij hebben een ingenieursbureau tellingen laten verrichten en hopen daarmee aannemelijk te maken dat deze indeling van de straat geen onacceptabele hinder oplevert voor de trams."
Als de partijen het eens zijn geworden zal het stadsdeel de herinrichtingsplannen huis aan huis verspreiden onder de buurtbewoners.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten