vrijdag 22 januari 2010

Blackspot Beethovenstraat/Stadionweg nog steeds gevaarlijkDe Werkgroep Blackspots Amsterdam stelde in 2004 vast dat het kruispunt Beethovenstraat/Stadionweg tot de onveiligste van de stad behoorde. Tussen 2001 en 2003 vonden er negen verkeersongevallen met letsel plaats. In 2005 volgden diverse maatregelen om het kruispunt veiliger te maken, onder meer een nieuwe afstelling van de stoplichten. Weggebruikers constateerden al snel dat het kruispunt er niet op vooruit was gegaan. De stoplichten stonden geregeld voor álle verkeersstromen op rood, waardoor ongeduldige voetgangers en fietsers soms toch maar even snel overstaken, net op het moment dat de autostroom weer op gang kwam. Ouderen hadden moeite met oversteken omdat hun licht veel te snel weer op rood sprong, terwijl ze niet meer konden uitwijken naar een vluchtheuvel die was verwijderd om meer ruimte voor de afslaande bus te creëren.
De laatste ongevalsstatistieken bewijzen wat bewoners allang wisten: het kruispunt is helemaal niet veiliger geworden. Tussen 2006 en 2008 zijn er opnieuw negen ongevallen met letsel geweest.
De Werkgroep Blackspots Amsterdam gaat nu samen met het stadsdeel bekijken hoe de verkeersveiligheid wél kan worden verbeterd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten